LYRIC

Hai ganimat dil yeh patthar

Ho chuka tamaam hai

Hai ganimat dil yeh patthar

Ho chuka tamaam hai

Aapki aankhon mein warna

Aaj qatl-e-aam hai

Aapki aankhon mein warna

Aaj qatl-e-aam hai

Chhod ke saari sharam ko

Shaam ki chaukhat pare

Chhod ke saari sharam ko

Shaam ki chaukhat pare

Aaiye aa jaaiye..

Yeh raat ik hamaam hai

Aaiye aa jaaiye..

Yeh raat ik hamaam hai

Aapki aankhon mein warna

Aaj qatl-e-aam hai

Aapki aankhon mein warna

Aaj qatl-e-aam hai

Haan..

Sab sunaate hain ki humne

Haq hi kyun tumko diya.

Sab sunaate hain ki humne

Haq hi kyun tumko diya.

Jaan-e-jaan khud hi bataaye

Jaan-e-jaan khud hi bataaye

Yeh koi ilzaam hai

Aapki aankhon mein warna,

Aaj qatl-e-aam hai.

Aapki aankhon mein warna

Aaj qatl-e-aam hai

Hai sarafa dil ka

aur ye waqt bauni ka huaa

Hai sarafa dil ka

aur ye waqt bauni ka huaa

Laakh ki cheez sahab kodiyon ke daam hai

Laakh ki cheez sahab kodiyon ke daam hai

Aapki aankhon mein warna

Aaj qatl-e-aam hai

Aapki aankhon mein warna

Aaj qatl-e-aam hai